Tidak ada kata lain: bubarkan FPI!!!

BUBARKAN FPI!!!